Ἀνακοινωθὲν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ   Συνῆλθε σήμερον, Τρίτην, 10ην Ἰουλίου 2018, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, προτάσει τοῦ ὁποίου αὕτη ὁμοφώνως: α) μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην…

Ἡ Α.Θ.Π. γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος

Ὁμιλία Α.Θ.Π. μετὰ τὴν τέλεση τοῦ τεσσαρακονθήμερου τρισαρχιερατικοῦ μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.   ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κυριακή, 1η Ἰουλίου 2018     Τὸ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ τὴν ἀποκατάσταση…

Ἡ Α.Θ.Π. εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις διὰ τὰ 70 ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.

Ὁμιλία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου διὰ τὴν 70ὴν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Πέτρου εἰς Γενεύην. Γενεύη 17ῃ Ἰουνίου 2018     «συγκληρονόμοι καὶ σύσσωμοι καὶ συμμέτοχοι τῆς ἐπαγγελίας Αὐτοῦ…