Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξος ἐνορία Γενεύης Σταυροπηγιακὸς Ναὸς Ἀποστόλου τῶν Έθνῶν Παύλου

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ἱερός Ναός:  Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Πατριαρχικοῦ Σταυροπηγίου.
Ταχυδρομικὴ διεύθυνσις: Chemin des Cornillons 12, CH – 1292 Chambésy, Genève.

Τηλ. ἐπικοινωνίας: +41 (0)22.758.98.60 – Fax: +41 (0)22.758.98.61

Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: centreorthodoxe@gmail.com

Ἱερά Μητρόπολις Ἑλβετίας

Ταχ. Διεύθυνσις: Route de Lausanne 282, CH-1292 Chambésy GE

Τηλ. ἐπικοινωνίας: +41 (0)22.758.18.33

Ἠλεκτρονική διεύθυνσις: mitropolis@dioceseorthodoxe.org

Ἑλληνική Ὀρθόδοξος ἐνορία Γενεύης
Ἱερ. Προιστάμενος:
 Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βασίλειος Κοτρότσιος.
Τηλ. ἐπικοινωνίας: +41 (0)22.758.98.77
Ἠλεκτρονική διεύθυνσις: bkotrotsios@yahoo.fr


Ἱερεύς: Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Fadi (Σωτήριος) Bushi.
Πρωτοψάλτης: Ἱερολογ. Διάκονος κ. Δημήτριος Κοτρότσιος.
Ὑπεύθυνος Κατηχήσεως: Ὁ Ἱερατ. Προϊστάμενος.
Κατηχήτριες: κα Ἰωάννα Παπανδροπούλου-Berthoud, κα Aude Ronget.


Ἑσπερινός Σαββάτου: –

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία Κυριακῆς: 09:30 – 11:45

Για τις λοιπές Ἀκολουθίες ἐκδίδεται κατά μήνα Πρόγραμμα ἀπό την Ἐνορία.