Προσωπικό

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Προϊστάμενος

 • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλβετίας, ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Εὐρώπης κ. Μάξιμος.

Γραμματεία Διευθύνσεως

 • Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἱερομνήμων κ. Γεώργιος Λαιμόπουλος.
  Τηλ.. : +41 22 758 98 87
  e-mail : centreorthodoxe@gmail.com

Λογιστήριο

 • Tél. : +41 22 758 98 60

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Θεολογικῶν Μελετῶν καί Προγραμματισμοῦ Συνεδρίων

 • Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς.
 • Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Κοσμήτωρ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας.
 • Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἱερομνήμων κ. Γεώργιος Λαιμόπουλος.

Τμῆμα ἐκδόσεων καί Μεταφράσεων

Ὑπό τήν ἄμεση ἐπιστασία τοῦ Προϊσταμένου συνεργάζονται οἱ

 • Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς.
 • Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἱερομνήμων κ. Γεώργιος Λαιμόπουλος
 • Κα Θεοδώρα Νικολοπούλου.

Βοηθητικό Προσωπικό