Ἀνακοινωθὲν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ   Συνῆλθε σήμερον, Τρίτην, 10ην Ἰουλίου 2018, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, προτάσει τοῦ ὁποίου αὕτη ὁμοφώνως: α) μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην…