Σταυροπηγιακός Ναός Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου

Ἡ λειτουργική ζωή ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου. Κάθε Κυριακή τοῦ χρόνου καί κατά τίς μεγάλες ἑορτές τελοῦνται κατά κανόνα τρεῖς θείες λειτουργίες στόν Σταυροπηγιακό Ναό, στήν Κρύπτη καί στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου ἀπό τίς τρεῖς Ὀρθόδοξες Κοινότητες τῆς Γενεύης: