Ναός ἁγ. Παύλου

Ἡ λειτουργική ζωή ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου. Τήν Κυριακή καί τίς μεγάλες ἑορτές τελοῦνται κατά κανόνα τρεῖς λειτουργίες στούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου ἀπό τρεῖς Ὀρθόδοξες Κοινότητες τῆς Γενεύης: